Skal jeg medbringe noget til behandlingen?

Nej, ikke andet end dig selv og et åbent sind. Jeg har lagner og tæpper.

Jeg har hørt at en Body-sds behandling kan gøre ondt. Er det rigtigt?

Det vil ofte være nødvendigt at gå i dybden i og omkring særligt spændte områder i kroppen, men smerterne vil være kortvarige og kan afhjælpes ved brug af grundåndedrættet. Et åndedræt jeg vil guide dig ind i.

Kan jeg som gravid modtage behandling?

Ja, behandlingerne vil kunne lette nogle af de gener man kan opleve under en graviditet. Samtidig skaber behandlingerne ro i krop og sind og dette vil selvfølgelig også påvirke barnet.

Behandler du børn?

Som udgangspunkt behandler jeg ikke børn under 10 år. Men du er altid velkommen til at kontakte mig så vi kan tale om dit barns udfordringer.

Må jeg dyrke sport eller arbejde lige efter en behandling?

Jeg anbefaler at du giver kroppen hvile og ikke belaster den unødigt efter behandlingen, da der vil blive sat gang i kroppens udrensning og forskellige andre processer.
Lyt til kroppens signaler og lav ikke mere end du kan klare. Nogen er ikke mærket efter en behandling andre kan være meget trætte og/eller overvældet af behandlingens effekt.

Må jeg tage min partner, ven eller veninde med ind til behandlingen?

For at få det optimale ud af behandlingerne anbefaler jeg ikke at tage sin partner med ind til behandlingen. Dette gør jeg, da det at give slip på følelser og mærke sig selv, er en grundlæggende del af Body-sds' behandlingsprincipper og fordi man kan have tendens til at lægge låg på sine følelser og holde igen, hvis der er andre til stede under behandlingen.

Jeg har hørt at man både kan komme til at græde og grine under en behandling. Er det rigtigt?

Det sker ofte at klienten kan komme med følelsesudbrud såsom gråd eller latter og nogen gange begge dele. Følelsesmæssige reaktioner kan være en vigtig del i forløsningen af spændinger, men er ikke et most for en succesfuld behandling.

Hvor mange behandlinger skal jeg have?

Der er intet facit for, hvor mange behandlinger man skal gå til, eller hvor ofte. En tommelfingerregel er 3-10 behandlinger med 1-3 ugers mellemrum alt efter problemstillingens art.
Jo længere man har gået med en skade, desto længere vil det normalt tage at få rettet op.
Mange kommer for at forebygge livsstilssygdomme og få forøget velvære, i disse tilfælde kan intervallet mellem behandlingerne godt være længere.

I forbindelse med behandlingerne, kan vi sammen planlægge dit behandlingsforløb.

Skal man have frigjort nakke og ryg under en behandling?

Led-frigørelser er en central del i Body SDS og i mine behandlinger, men er ikke en nødvendighed. Jeg har stor forståelse for at det kan være grænseoverskridende og spørger altid klienten om de vil have udført frigørelsen inden jeg gør det. Jeg arbejder altid med stor indføling, når jeg frigør led og sørger for at kroppen er klar til frigørelsen og undersøger altid ledet grundigt inden jeg fortager denne.

Hvorfor siger det lyde når et led frigøres?

Et led frigøres, når der er en fejlstilling i ledet. Fejlstillingen frembringer en udvidelse i ledvæsken og får trykket i væsken til at falde, hvilket frembringer et vakuum, hvor gas af kuldioxid, ilt og kvælstof fra ledvæsken samler sig i små "bobler". Når ledet frigøres og derved falder tilbage på sin rette plads, kollapser "boblerne" og det er dette, der frembringer den karakteristiske lyd. I Body SDS udføres frigørelsen så skånsomt, at det ikke er altid denne lyd vil forekomme.

.

.
Smerter i ryg
MarkusPhilip.dk - Kropsterapi
Klinik for Body SDS behandling
Jernbanevej 3A st th | 2800 Kgs. Lyngby | +45 5168 4149
Info@markusphilip.dk | Mobilepay: 46180 | CVR-nr: 38354809
Shares
Share This